เกี่ยวกับ

เรา

ฟิตอัพ (FitUP) ออกแบบและพัฒนาระบบบริการจัดการฟิตเนสครบวงจร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ให้บริการฟิตเนสหรือสถานออกกำลังกายต่างๆ ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ากับยุคและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในการพัฒนาและ ต่อยอดธุรกิจฟิตเนสของตนเองไปในทิศทางถูกต้อง ไม่เพียงแค่นั้น FitUP ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนที่สนใจออกกำลังกายหรือสมาชิกของฟิตเนสนั้นๆ ได้รับบริการหรือมีรูปแบบกิจกรรมและการออกกำลังกายที่ตรงกับ ความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบันมากที่สุด

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิตอัพ สปอร์ตเทคโนโลยี จำกัด
135/8-9 อาคาร My Space ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ข้อเสนอแนะ

ต้องการความช่วยเหลือหรือพบปัญหาในการใช้งาน กรุณากรอกข้อมูล
logo
callmailfb
Copyright © 2023 FitUP Sport Technology Co., Ltd.. All Rights Rereved